CENTRUM USłUG PSYCHOLOGICZNYCH ul. Piasta 1 44-200 Rybnik tel : 782 30 30 03
Strona głównaO mnie
psycholog mgr Aleksandra Wieczorek
 
Strona główna

 

Centrum Usług Psychologicznych to głównie pracownia psychologiczna posiadająca uprawnienia do badań psychotechnicznych kierowców na podstawie zaświadczenia wydanego przez Marszałka Województwa Śląskiego nr 140/2011. Pracownia świadczy usługi z zakresu psychologii pracy oraz transportu. Wyposażona jest w kompleksową aparaturę do badań oraz rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne testy służące do badania cech osobowości , temperamentu oraz zdolności psycho-fizycznych.
Informacje :
- badania psychologiczne kierowców wykonywane są po uprzedniej rejestracji telefonicznej
-w dniu badania należy posiadać przy sobie dowód osobisty, prawo jazdy oraz okulary (w przypadku zalecenia )
-badania psychologiczne dla kierowców skierowanych przez policję wykonywane są wyłącznie po okazaniu skierowania .
Dodatkowe usługi:
-porady psychologiczne
-rekrutacje pracownicze
-szkolenia( techniki sprzedaży,negocjacje, komunikacja, bezpieczeństwo w ruchu drogowym )
-mediacje sądowe oraz umowne